پلی ران اتصال اولین تولید کننده سیستم فاضلابی پوش فیت در ایران


درچند سال آخر قرن بیستم مطالعه و تحقیفات پیگیر کارشناسان به منظور ساخت یک سیستم جدید فاضلاب ساختمانی فاقد

محدودیت های اجرایی و کاربردی سیستم های قبلی بوده و در عین خال دارای امتیازات جدیدی باشد سرانجام به نتیجه

رسید و یک شرکت انگلیسی موفق گردید برای اولین بار چنین سیستمی را طراحی و تولید نماید.

در این سیستم هر یک از اتصالات و لوله ها در یک سو دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلفه آب بندی جای دارد و می توان

انتهای بدون سوکت آن را به راحتی و با اندکی فشار به درون سوکت لوله و یا اتصال بعدی وارد نمود . با توجه به ماهیت وصل شدن

قطعات به یکدیگر این سیستم پوشفیت نامیده می شود.


لیست قیمت


دانلود کاتالوگ


دانلود کتاب راهنما